20.4.09

Lüürika kordamisküsimused

1. Mis on ilukirjanduse põhiliigid?
2. Too välja lüürika tunnused.
3. Nimeta eesti luuletajaid.
4. Mis on sonett? Nimeta soneti liigid, koosta värsiskeemid. Milline on soneti ülesehitus sisu järgi? Kes on olulisim sonettide autor eesti kirjanduses?
5. Mis on ballaad? Kuidas erineb sonetist?
6. Mis on poeem? Millisel kujul esineb?
7. Millest koosneb haiku? Millistel teemadel haikusid kirjutatakse? Kes on haikusid loonud?
8. Analüüsi luuletust: teemasid, meeleolu ja selle muutust, ülesehitust (stroof, värss, riim), kujundeid. Oska määrata luuležanri.

1 kommentaar:

C a t r i n a ütles ...
Autor on selle kommentaari eemaldanud.