24.5.09

Lühikirjand

Kirjuta kirjand ühel järgmistest teemadest:
  1. Pool aastat sülearvutiga;

  2. Sülearvuti, minu sõber ja vaenlane;

  3. Hüvastijätukiri minu sülearvutile.
Kirjand kirjuta Microsoft Office Wordis, vormistusnõuded on järgmised:
- tekst jaotatud kolmeks suureks osaks: sissejuhatus, teema arendus (vähemalt 3 lõiku) ja kokkuvõte.
- Times New Roman;
- kirjasuurus 12;
- reavahe 1,5;
- lõigud algavad taandreaga (tab-klahv);
- rööpjoondus.

8.5.09

"Rehepapp"

Vali üks ülesanne.
  1. Esita 10 küsimust Andrus Kivirähki kohta, mida tahaksid tema elust ja loomingust teada ning pane need oma ajaveebi üles. Loe läbi pinginaabri küsimused ning otsi neile vastuseid Internetist. Kirjuta vastused postituse kommentaari. Millised küsimused jäid vastuseta?
  2. Koosta märksõnaskeem teose miljöö kohta (teose ajastu ja olustik: kus ja millal sündmused toimusid, mis oli iseloomulik, eripärane).
  3. Vali välja kaks tegelast ning koosta pinginaabriga nende kohta võrdlev tabel (erinevused ja sarnasused: välimus, iseloom, käitumine, põhimõtted jms).