11.12.08

Valm

Kopeeri järgmine valm oma ajaveebi. Taasta kaduma läinud riimid ning kirjuta need joonte asemele. Vasta valmi all olevatele küsimustele.
Pärdik ja prillid
Ivan Krõlov


Kord märkas Pärdik, käes tal vanadusepäevad,
et tema silmad nõrgalt __________________.
Kui eks ka selles hädas abi leida või,
ta oli kuulnud; ja kes teab kust _________________
peotäie Prille. Keerutab neid nii ja naa,
küll klaase koputab ja aistest kakub,
kord jälle nuusutab, siis _________________,
pealaele upitab, seab käpalabale –
kuid abi neist ei saa.
"Ptüi, räps!" ta kirub: "Loll vaid olin ma,
et jäingi inimeste loba _________________;
ei nende narrimistel ole mingit äärt,
ja kasu Prillidest ei _________________!"
Ning Pärdik nüüd kui kättemaksu ihas
ja pühas _________________
kõik Prillid vastu kivi puruks pillub,
et ümberringi lendavad vaid _________________.

*
Ei nõnda talita vaid ahvisugu,
ka inimestega on tihti sama _________________,
et totter võhiklus kõik heagi halvaks teeb.
Ja hullem veel, kui võhikul ka võimust:
siis, teadagi, ei aita ainult _________________,
vaid vaata aga,
kuis püha lihtsameelsus vihast keeb
ja kallist asjast – sodi taga.

Küsimused:
1. Missugune on valmis "Pärdik ja Prillid" esitatud sündmus ja loo moraal?
2. Miks Pärdik ja Prillid on lause keskelgi suure tähega?
3. Missugust inimest kehastab Pärdik?
4. Too ka ise mõni näide, kus võhikluse tõttu on kasulik asi lõhutud või tema tähendust halvustatud?
5. Missuguseid inimloomuse omadusi võiksid kehastada järgmised loomad:
rebane, hunt, karu, tiiger, eesel, lammas, jänes.

Omaloominguline valm


Kirjuta pildi põhjal valm!

1.12.08

Talvekaartide parimad

Kirjuta siia postituse kommentaari, millised talvekaardid meeldisid Sulle enim ja miks (kolm nime).

20.11.08

"Timm Thaler ehk Müüdud naer"

Kirjuta siia kommentaari, kas tegemist on arengu- või juhtumusromaaniga? Põhjenda.

19.11.08

Romaan  • Loe läbi kirjanduse õpikust lk 80-81.


  • Vali, mis järgnevatest sõnadest iseloomustavad romaani: jutustav, ulatuslik, lühike, värsivormis, proosavormis, mitmeplaaniline tegevustik, keskendub ühele sündmusele, probleemirohkus, arvukas tegelaskond, tegelaskonna vähesus, keerukas sündmustik, lihtne sündmuste käik, pika ajavahemiku kujutamine, lühikese ajavahemiku kujutamine.


  • Moodusta oma ajaveebis nendes sõnadega laused romaani kohta.


  • Vasta ajaveebis küsimustele: Millal muutus romaan kõige populaarsemaks žanriks? Kuidas erinevad omavahel arengu- ja juhtumusromaanid? Kuidas nimetatakse mitmeköitelisi romaanisarju? Missuguseid romaani liike (ainestiku järgi) oled lugenud?


  • Nimeta kaks kuulsat eesti ja kaks välismaa romaanikirjanikku. Otsi wikipediast iga autori pilt, kirjuta, kes ta on ning lisa kolm tähtsamat romaani.

15.11.08

Lauseliikmete harjutused

Mine aadressile http://inga.laidna.googlepages.com/lauseõpetus, täida mõlemad ülesanded. Kirjuta korrektselt vormistatud e-kiri (vaata näidist) ning saada töölehed manusena e-posti aadressil inga.laidna@gag.ee.

14.11.08

Õpi õigesti e-kirja vormistama!

e-kirja vormistamise näidis:

Tere, sõber!

Saadan Sulle mõned toredad pildid viimasest sünnipäevapeost. Loodan, et need meeldivad Sulle.


Parimate soovidega

Jaan Susi

Eepos "Kalevipoeg"

Loe läbi järgmine katkend eeposest.

Mõõga valimine


Kalevite kallis poega
mõõga pikkust mõõtemaie,
tera kindlust tunnistama,
käsipidet katsumaie;
püüdis tera painutada,
kas, kui lookas, kargab kohe
silmapilgul jälle sirgeks.
Võttis pideme pihusse,
laskis tera lennuskille
tuulekiirul tuisatelles
paari korda keeritada,
siisap rabas raksatelles
mõõka vastu kaljupakku.
Kõvast kivist tuiskas tulda,
sädemeida särisedes:
tera pudenes tükkideks,
killud kargasid kaugele,

käsipide jäi pihusse.
"Tohu, tohu! Tugev käsi!"
hüüdis seppa imetelles.
Kalevite kange poega
kostis vastu koerahambail:
"Tühjast ei saa tugiriista,
vaenu vastu varjajada!"
Võttis kätte kolmandama,
laskis tera lennuskille
paari korda keeritada,
siisap rabas raksatelles
kiustekaupa kallist rauda
mõõka vastu kaljupakku.
Kõvast kivist tuiskas tulda,
sädemeida särisedes:
tera pudenes tükkideks,
killud kargasid kaugele,
käsipide jäi pihusse.

13.11.08

Avalda arvamust!

Kirjuta siia postituse kommentaari, kuidas said aru loetud "Nibelungide laulu" katkendist. Kirjuta teksti alusel, mis tähendus on inimestevahelistes suhetes sõprusel, vaenulikkusel ja armastusel.

12.11.08

Rahvaeeposte loend

Koosta Interneti materjalide põhjal rahvaeeposte loend:

RAHVAS ------------- EEPOSE PEALKIRI ----------- LOOMISE AEG (10-15 nimetust)

9.11.08

Määruse liigid

Koosta määruse liikide kohta märksõnaskeem. Skeemi tegemiseks ava Interneti-lehekülje aadress http://www.text2mindmap.com/.
Skeem peab sisaldama määruse liike, nende küsimusi ning iga liigi kohta vähemalt viit näidet.
Pane skeem ajaveebi üles.

2.11.08

Lehitseme vanu ajalehti

Ava Interneti-lehekülg http://dea.nlib.ee/ ning leia väljaannete nimekirjast esimese järjepideva eestikeelse ajalehe nimi (Perno Postimees) ning lehitse selle kõige esimest numbrit.
Kirjuta oma ajaveebi, millal sai alguse eestikeelne ajakirjandus (autor, aeg, koht, lehe nimi) ning tõlgi üks osa lehe esimesest tervitusest tänapäevasesse keelde. Tõlkimisel on abiks Interneti-lehekülg http://www.murre.ut.ee/vakkur/Gooti/Kiri/kiri.htm.

Esimesed postitused on tehtud

Esimesed postitused on tehtud, kuid nüüd tuleb jälgida, et teie eesti keele ajaveebi oleks kõigil hea lugeda, mitte ainult sõbral, vaid ka teie vanematel, õpetajatel, isegi koolidirektoril. Selleks peab teie kõigile nähtav ja avalik blogi olema keeleliselt korrektne - vaba igasugustest anglitsismidest, kõnekeelsetest väljenditest jms. Postituse vormistamisel jälgi, et pärast teksti kirjutamist klõpsad nupule "Justify Full" ehk "rööpjoonda".


24.10.08

Tere tulemast!

Selles ajaveebis õpivad 8.c klassi õpilased eesti keelt ja kirjandust. Meie eesmärk on õppida koostama oma ajaveebi, täita siin antud ülesandeid, osata Internetist huvitavat ja vajalikku informatsiooni leida, õppida korrigeerima iseenda ja ka teiste keelekasutust, et meie keel oleks ilusam, puhtam, mõistetavam, selgem.