26.1.09

h sõnasegadik


N O H J N M Y I H P S D H Q G
Y E S T I N F Z T B M E O L Z
P I Z E D S C C K I R E G A H
P W D Y U P I F J N Y P B D I
V S O R K F N I E C O L B Ä L
B R F R T X A H Y W V T S B C
R D O O N A I T S E X V K S L
I A S I M R O H G S Z M O R X
X G B A M F T G K I I O R W P
W Y T U H V J V G U Z I T P R
Y K T A I J G O W U Z H H U M
P I V T M J H D G P G J I E N
S E M K F C U K I J K P E A B
C L D G A M N M K K T D K R G
V Z C N P L Y P T Y T Q O D N
HAGERIK HERNEHIRMUTIS HIIS
OOS ÄDAL

25.1.09

h õigekiri

Koosta kaks ristsõna, kasutades keerulisemaid h tähega algavaid sõnu. Otsi sõnu õpiku ja töövihiku §-st 18.
Ristsõnade tegemiseks mine aadressile http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/. Koosta kaks ristsõna: sõnaotsingu ristsõna (Word Search) ja tavaline ristsõna (Criss-Cross).
Ristsõnad pane oma ajaveebi.

9.1.09

Kontrolltöö kordamisküsimused

  1. Mis on eepika iseloomulikud tunnused?
  2. Millised on eepika suur- ja väikevormid?
  3. Mis on eepos? Kes on eepose tegelased? Nimeta tuntumad eeposed.
  4. Millised on romaani ja novelli iseloomulikud omadused?
  5. Võrdle omavahel novelli, romaani ja jutustust.
  6. Mille poolest erinevad arengu- ja juhtumusromaan?
  7. Too välja novelli kuus arenguetappi.
  8. Mis on valm? Kes on valme kirjutanud?
  9. Milliseid tuntud valme oskad jutustada?
  10. Selgita anekdoodi mõistet.

Luule ja proosa

Muuda järgmine luuletus proosatekstiks (võib ka hinneteleheks).

Hinneteleht
Priidu Beier


Lugupeetud seltsimees Saaren
Teie tütar/poeg Kaaren
Pingutas rassis
Ja õpib nüüd järgmises klassis
Kusjuures teaduserindel
On saadud allpool loetletud hinded

Eesti keel – sassis
Kirjandus – Puškin ja Pugatšov täiesti segi
Vene keeles – ei eristu massist
Saksa keeles – mitte just helgemaid päid meie klassis

Füüsika – kurdab et tal ei jää pähe
(seepärast sealt tihti poppigi tehti)
keemias – õnnetusest puudu jäi vähe
bioloogias – pähkel on pureda raske
muusikaõpetus – rohkem tal kodus küll laulda laske
geograafias – Aasiat Aafrikaks Aafrikat Aasiaks peab
ajaloos – halvast ei erista üldiselt head

(palun parandage tal koduse vestluse teel
mõnedki ülalpool märgitud lüngad ja vead
kuid rahustuge seltsimees Saaren
keskkoolis teie tütar/poeg Kaaren
kindlasti libedalt läbi end veab)

käitumises – silmatorkavad puuded

head soovides teile õppeaastasse uude
klassijuhataja P. B. Teid põsele suudleb.

5.1.09

Koomilised kategooriad

Reasta järgmised koomilised kategooriad sisulise teravuse järgi. Leia igale kategooriale õigekeelsussõnaraamatust (http://www.eki.ee/) seletus.
SARKASM;
SATIIR;
IROONIA;
HUUMOR;
PILGE.

Leia igale kategooriale sobiv näide anekdoodikogumikust.

Anekdoodid

Koosta esitlus anekdootide kohta. Otsi anekdoodikataloogist http://www.folklore.ee/~liisi/o2/kataloog.php vaimukaid ja endale enim meeldivaid nalju ning jaga need kolme rubriiki:
1. situatsioonikoomikal põhinevad naljad;
2. karakterkoomikal põhinevad naljad;
3. sõnakoomikal põhinevad naljad.
Igas rubriigis peab olema vähemalt 3 anekdooti. Leia anekdootidele sobivad illustratsioonid, nt google´i pildiotsingust.
Pane esitlus üles ajaveebi.