31.7.09

Kohustuslik kirjandus 9. klassis

 1. F. R. Kreutzwald "Kalevipoeg" (3 lugu omal valikul) + E. Raua "Kalevipoja" ümberjutustus
 2. E. Bornhöhe "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad"
 3. A. Kitzberg "Libahunt"
 4. A. Gailit "Toomas Nipernaadi" või "Ekke Moor"
 5. A. Kivikas "Nimed marmortahvlil"
 6. A. H. Tammsaare "Tõde ja õigus" I osa
 7. J. Kross "Wikmani poisid"
 8. A. Kivirähk, M. Kivastik, I. Hargla, M. Heinsaar, E. Tode, Hiram, P. Sauter - üks teos omal valikul

24.5.09

Lühikirjand

Kirjuta kirjand ühel järgmistest teemadest:
 1. Pool aastat sülearvutiga;

 2. Sülearvuti, minu sõber ja vaenlane;

 3. Hüvastijätukiri minu sülearvutile.
Kirjand kirjuta Microsoft Office Wordis, vormistusnõuded on järgmised:
- tekst jaotatud kolmeks suureks osaks: sissejuhatus, teema arendus (vähemalt 3 lõiku) ja kokkuvõte.
- Times New Roman;
- kirjasuurus 12;
- reavahe 1,5;
- lõigud algavad taandreaga (tab-klahv);
- rööpjoondus.

8.5.09

"Rehepapp"

Vali üks ülesanne.
 1. Esita 10 küsimust Andrus Kivirähki kohta, mida tahaksid tema elust ja loomingust teada ning pane need oma ajaveebi üles. Loe läbi pinginaabri küsimused ning otsi neile vastuseid Internetist. Kirjuta vastused postituse kommentaari. Millised küsimused jäid vastuseta?
 2. Koosta märksõnaskeem teose miljöö kohta (teose ajastu ja olustik: kus ja millal sündmused toimusid, mis oli iseloomulik, eripärane).
 3. Vali välja kaks tegelast ning koosta pinginaabriga nende kohta võrdlev tabel (erinevused ja sarnasused: välimus, iseloom, käitumine, põhimõtted jms).

27.4.09

Avatud mikrofon. Avaldage teose kohta arvamust

Koostage GoogleDocsis rühmatööna (4-6 liiget) tabel loetud teose kohta.

Näide:


Õpilase nimi


Mis meeldis?


(Tegelane, probleem, sündmus jne)


Miks?


Mis eriti ei meeldinud?


Miks?


Mis pani mõtlema?


Mis tekitas küsimusi?


Mari


Jüri


Meie hinnang Kivirähki teosele „Rehepapp” on:

20.4.09

Lüürika kordamisküsimused

1. Mis on ilukirjanduse põhiliigid?
2. Too välja lüürika tunnused.
3. Nimeta eesti luuletajaid.
4. Mis on sonett? Nimeta soneti liigid, koosta värsiskeemid. Milline on soneti ülesehitus sisu järgi? Kes on olulisim sonettide autor eesti kirjanduses?
5. Mis on ballaad? Kuidas erineb sonetist?
6. Mis on poeem? Millisel kujul esineb?
7. Millest koosneb haiku? Millistel teemadel haikusid kirjutatakse? Kes on haikusid loonud?
8. Analüüsi luuletust: teemasid, meeleolu ja selle muutust, ülesehitust (stroof, värss, riim), kujundeid. Oska määrata luuležanri.

5.4.09

Haiku

Kirjuta vihikusse:
1. Nimeta haiku kui luuletüübi sünnimaa:
2. Sünniaeg:
3. Suurim haikumeister:
4. Temaatika:
5. Vormitunnused
- silpide arv:
- kujundlikkus:
- sõnavalik:
6. Suhe loodusesse:
7. Eesti kirjanikest haikude autoreid:

4.4.09

Andres Ehini haikud

Klassikaline haiku sisaldab igale aastaajale tunnuslike sõnu. Leia need järgnevatest haikudest ja kirjelda nendes kujutatud looduspilte.Mutiaukudest

kerkib pilkast pimedust

sügise hakulMeenub sest suvest

lõputu ristikupõld

lõhnade hõiseSügisehaldjal

on suur mädarõigas suus

Raheloor näo eesKuused on kõrged

kuid upuvad ometi

lindude lauluKülmunud õunas

suigub kaame ussike

viimsesse unnePaksu lume all

näeb rohutirtsudest und

kurb kulurohi

3.4.09

Kirjuta ise haikusid

Järgmistes haikudes on puudu osa värsiridu, asenda need, pea silmas silpide arvu ja teemat.

Maanteede vinas
............................................. (7 silpi)
ninad tolmu täis............................................... (5 silpi)
sõuab abituid kurgi
torm sundimas takka

Lillede keskel
aimab suve ja päikest
............................................... (5 silpi)Pisike jäälill
............................................... (7 silpi)
pisarad silmis
Armetu kuukiir
............................................... (7 silpi)
............................................... ( 5 silpi)
................................................(5 silpi)
............................................... (7 silpi)
ootab jahtumist.
Küpsenud vili
Ootab tülpimus hinges
............................................... (5 silpi)

2.4.09

Sõnakasutuse analüüs

Mine Interneti-leheküljele http://www.wordle.net/.
Kopeeri oma jutt, kliki sõnale create ning kleebi tekstikasti tekst. Vajuta go ning vaata üle, missugused sõnad korduvad kõige tihemini. Proovi need jutus asendada, abiks võta sünonüümisõnastik - http://www.keeleveeb.ee/.

30.3.09

Poeem

Kirjuta siia kommentaaridesse, mida arvad loetud Sinijärve ja Rooste poeemist. Kuidas seda mõistad? Millise pildi Tallinnast luuletajad loovad? Milline on Sinu hinnang poeemi kohta? Põhjenda.