27.4.09

Avatud mikrofon. Avaldage teose kohta arvamust

Koostage GoogleDocsis rühmatööna (4-6 liiget) tabel loetud teose kohta.

Näide:


Õpilase nimi


Mis meeldis?


(Tegelane, probleem, sündmus jne)


Miks?


Mis eriti ei meeldinud?


Miks?


Mis pani mõtlema?


Mis tekitas küsimusi?


Mari


Jüri


Meie hinnang Kivirähki teosele „Rehepapp” on:

Kommentaare ei ole: