5.1.09

Koomilised kategooriad

Reasta järgmised koomilised kategooriad sisulise teravuse järgi. Leia igale kategooriale õigekeelsussõnaraamatust (http://www.eki.ee/) seletus.
SARKASM;
SATIIR;
IROONIA;
HUUMOR;
PILGE.

Leia igale kategooriale sobiv näide anekdoodikogumikust.

Kommentaare ei ole: