9.1.09

Kontrolltöö kordamisküsimused

  1. Mis on eepika iseloomulikud tunnused?
  2. Millised on eepika suur- ja väikevormid?
  3. Mis on eepos? Kes on eepose tegelased? Nimeta tuntumad eeposed.
  4. Millised on romaani ja novelli iseloomulikud omadused?
  5. Võrdle omavahel novelli, romaani ja jutustust.
  6. Mille poolest erinevad arengu- ja juhtumusromaan?
  7. Too välja novelli kuus arenguetappi.
  8. Mis on valm? Kes on valme kirjutanud?
  9. Milliseid tuntud valme oskad jutustada?
  10. Selgita anekdoodi mõistet.

Kommentaare ei ole: