19.11.08

Romaan  • Loe läbi kirjanduse õpikust lk 80-81.


  • Vali, mis järgnevatest sõnadest iseloomustavad romaani: jutustav, ulatuslik, lühike, värsivormis, proosavormis, mitmeplaaniline tegevustik, keskendub ühele sündmusele, probleemirohkus, arvukas tegelaskond, tegelaskonna vähesus, keerukas sündmustik, lihtne sündmuste käik, pika ajavahemiku kujutamine, lühikese ajavahemiku kujutamine.


  • Moodusta oma ajaveebis nendes sõnadega laused romaani kohta.


  • Vasta ajaveebis küsimustele: Millal muutus romaan kõige populaarsemaks žanriks? Kuidas erinevad omavahel arengu- ja juhtumusromaanid? Kuidas nimetatakse mitmeköitelisi romaanisarju? Missuguseid romaani liike (ainestiku järgi) oled lugenud?


  • Nimeta kaks kuulsat eesti ja kaks välismaa romaanikirjanikku. Otsi wikipediast iga autori pilt, kirjuta, kes ta on ning lisa kolm tähtsamat romaani.

Kommentaare ei ole: