20.11.08

"Timm Thaler ehk Müüdud naer"

Kirjuta siia kommentaari, kas tegemist on arengu- või juhtumusromaaniga? Põhjenda.

22 kommentaari:

Rapsak ütles ...

Mina arvan, et seal on tegemist mõlemaga. Arengoromaanist on on tunnused: Kujutavad erinevaid tegelase etappe.
Püütakse jõuda põhjuslike seosteni.
Juhtumusromaanist järgmisred tunnused: koosneb omvahel liidetud sündmuste kirjeldustest.

Kristjani ajaveeb ütles ...

Minu arust on see arenguromaan, sest arenguromaanis kujutatakse tegelast elu eri etappidel.
Jutus oli kirjutatud, kui õnnelik Timm oli siis kui ta naerda sai. Siis kui Timm lepingule alla kirjutas arvas ta, et see on väga hea tehing. Alles lõpus sai ta aru, et raha ei ole kõige tähtsam asi.

KATA ütles ...

Arvan et rohkem arenguromaan.Kuigi tõepoolest on olemas ka juhtumusromaanile iseloomulikud tunnused. Siiski üks asi areneb teiseks ja selle ümber raamat keerelebki.

oliver19423 ütles ...

Mina arvan siiski et tegu oli juhturomaaniga sest lugu oli rohkem pealiskaudne ja liidetud sündmustega. Polnud mingit eraldi elu jutustust ega ka mingit pikemat seletust tegelase kohta...
muidugi nii lühikese teksti puhul pole ka väga võimalik seda anda, kui just mitte kirjutada ainult ühest isikust ja tema tegelaskujust.

Simmo ütles ...

Mina arvan ka, et see on arenguromaan kuna siiski kujutatakse tegelase elu eri etappe. Ehk siis sellel hetkel mil ta saab veel naerda ja sel hetkel mil ta ei saa enam naerda. Samas võib see ka olla vabalt juhtumusromaan, aga minu arvamus on jah arenguromaan.

Triin ütles ...

Minu arvates ei saa nii lühikese katkendi põhjal täpselt määrata, kumb romaaniliik see on. Sellegipoolest oleks see nagu rohkem arenguromaan, sest romaanis oli kirjutatud alustuseks selleset, kuidas Timm sai naerda ning kuidas ta oma naeru vahetas raha vastu. Kuid katkendi lõpul sai ta aru, et raha pole üldse nii tähtis ning oleks meeleldi oma naeru tagasi tahtnud.

Anett ütles ...

See on minu arust arenguromaan, sest lähtutakse peategelase tunnetest. Algul mõtleb tegelane üht asja, teinekord on jällegi tähtsam see, mida alguses vajalikuks ei pidanud. Kujutatakse tegelast elu eri etappidel.

Faasan ütles ...

Minu arust on tegu arenguromaaniga, sest seal kirjutab tegelase eluetappidest nt. alguses ta sai naerd kuid olles oma naeru raha vastu vahetanud siis nagu algaks uus etapp

harry ütles ...

minu arust on tegemist arenguromaaniga,kujutatakse elu eri etappe, kuigi jutustusromaanidele on ka palju tunnuseid.

Helen. ütles ...

Arvan samuti, et arenguromaan. Selles katkendis oli kirjeldatud sündmust sügavuti.

Hanna ajaveeb ütles ...

Mina arvan, et tegemist on jutumusromaaniga, sest üks sündmus järgneb teisele ja kirjeldatakse erinevaid seiklusi. Siiski on olemas ka arenguromaanile omaseid tunnuseid, nt. kujutatakse tegelaste elu eri etappidel.

Erik ütles ...

Minu arvates on seal ka jutustusromaani tunnuseid kuid rohkem kaldub see arenguromaanide hulka.

mammu ütles ...

Minu arvates kaldub see arenguromaani poole, kuigi seda on suhteliselt raske määrata. Siiski on sündmuseid kirjeldatud sügavuti, mis viitab arenguromaanile. Samuti on seal kirjeldatud elu eri etappe.

Kadi ütles ...

Olen seda raamatut lugenud. Selles jutus oli mõlema, nii arengu- kui ka juhtumusromaani tunnuseid. Räägitakse Timmi elust erinevatel eluetappidel (kui ta naeris, enam ei naera). Samas on seal palju sündmusi ning juhtumisi.

Mailis ütles ...

Ma arvan samuti, et selles jutus esines mõlema romaani tunnuseid. Võib-olla oli see katkend liiga lühike, et täpselt määrata.

Maria ütles ...

Mina arvan ,et see on pigem arenguromaan, kuna katkendis kujutati tegelase elu eri etappe.

Lisanne ütles ...

minu arust on see arenguromaan, sest seal räägitakse tegelase tunnetest.
Kujutatakse tegelast elu eri etappidel.

Annika ütles ...

Ma arvan et tegu on arenguromaaniga, sest see kujutuab Timmi elu eri etappides.

Robert ütles ...

Selles jutus on tunnuseid mõlemast liigist, kuid siiski kaldun ma arvama, et tegemist on arenguromaaniga.

Ramlord ütles ...

Jutus oli mõlema romaani tunnuseid, kuid kaldun arvama, et tegemist on arenguromaaniga.
Jutt oli pealiskaudne, kuid kujutati ka erinevaid tegelaste etappe.

Martin Paju ütles ...

Mina arvan, et see on arenguromaan, sest tõesti, see jutt räägib elu erinevatest etappidest.

miia ütles ...

Kui võtta tunnuste järgi, siis sobib teda liigitada mõlema, nii arengu- kui juhtumusromaani alla, kuid ma ise arvan, et tegemist on pigem arenguromaaniga, kuna kirjeldatakse tegelase elu eri etappe ning romaanis toimub areng ja muutus (ootamatu pööre Timmi elus, kuidas ta rikastub hetkega, kuid samas jääb ilma oma naerust ja võibolla ka mõnes mõttes õnnest, kirjeldab Timmi elu enne ja pärast lepingu sõlmimist) .