24.5.09

Lühikirjand

Kirjuta kirjand ühel järgmistest teemadest:
  1. Pool aastat sülearvutiga;

  2. Sülearvuti, minu sõber ja vaenlane;

  3. Hüvastijätukiri minu sülearvutile.
Kirjand kirjuta Microsoft Office Wordis, vormistusnõuded on järgmised:
- tekst jaotatud kolmeks suureks osaks: sissejuhatus, teema arendus (vähemalt 3 lõiku) ja kokkuvõte.
- Times New Roman;
- kirjasuurus 12;
- reavahe 1,5;
- lõigud algavad taandreaga (tab-klahv);
- rööpjoondus.

Kommentaare ei ole: